Ajnadžić podijelio paketiće mališanima romskog naselja na Gorici

Povodom predstojeće romske Nove godine Vasilice koja se slavi od 13. januara uveče do 17. januara, načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima posjetio romsko naselje na Gorici u Ulici Dajanli Ibrahim-bega. Među stanovnicima i mališanima tog naselja na Gorici, koji su dočekali predstavnike sarajevske općine Centar, bio je i Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar”.

Načelnik Ajnadžić uputio je prisutnima iskrene čestitke sa željom za dobrim zdravljem i srećom, a mališane romskog naselja obradovao novogodišnjim paketićima.

-Općina Centar godinama, u okviru svojih mogućnosti, pomaže romsku zajednicu na području Centra. Realizacijom mnogobrojnih aktivnosti nastojimo poboljšati položaj romske nacionalne manjine. Želimo i dalje, zajedničkim nastojanjima, postizati nove uspjehe u uključivanju Roma u sve segmente društvenog života, ali i omogućiti potpunu ravnopravnost Roma, pružanje jednakih mogućnosti po pitanju obrazovanja, zapošljavanja kao i u ostvarenju kulturnih i manjinskih prava. Uključiti marginalizovane grupe u život lokalne zajednice znači aktivirati ih na više radnih polja u skladu sa njihovim sposobnostima, ali i podijeliti sa njima praznične radosti, istakao je Ajnadžić.

Radosni mališani kojima su podijeljeni paketići zahvalili su se načelniku Ajnadžiću što ih je posjetio kako bi im čestitao praznik.

Sejdić se također zahvalio načelniku Ajnadžiću i dodao da je Općina Centar jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja je iskazala podršku romskoj populaciji.

-Nadam se da će naša saradnja i senzibilitet Općine Centar prema romskoj populaciji biti i dalje na ovako visokom nivou, naglasio je Sejdić.

Članak u potpunosti preuzet sa web stranice Općine Centar Sarajevo.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

07.12.2017. Najava – Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“

U prostorijama Hotela Hollywood na Ilidži u ponedjeljak 11. decembra 2017. godine sa početkom u 9:30 sati bit će održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u  BiH u kontekstu EU integracija“.

Press-konferencija je planirana u 11 sati.

Na ovoj konferenciji, koju organizuje Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, učestovat će predstavnici ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i  nezavisni konsultant.

Tokom konferencije planirana su tri panela:

-         EU politike za integraciju Roma do 2020. godine

-         Potrebe Roma u procesu reforme obrazovanja u BiH

-         REYN BiH prezentacija

REYN je Mreža podrške romskoj djeci koja će u BiH okupiti stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane pojedince, a potpuno uspostavljanje i funckcionisanje ove mreže predviđeno je u periodu od tri godine.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

16.11.2017. Najava – Realizacija projekta socio-ekonomske inkluzije Roma u sedam gradova u BiH

Predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ do kraja novembra ove godine u sklopurealizacije trogodišnjeg projekta „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“, posjetit ćesedam općina i gradova na području Bosne i Hercegovine: Prnjavor, Vukosavlje, Visoko, Brezu, Zenicu,Brčko i Bijeljinu.

Udruženje projekat realizuje u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UGOmladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka –Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Švicarske (FOSI), a ima za ciljintegraciju specifičnih politika za Rome u opšte politike i javne budžete te IPA planiranje i sinhronizacijupristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za ulazak u EU.Jedan od ciljeva jeste i efikasan uticaj na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije iisključivanja te promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.

Specifični ciljevi bit će realizirani kroz dva klastera: zagovaranje i izgradnju kapaciteta te istraživanje ipraćnje transparentnosti politika, zakonodavstava i budžeta.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

13.11.2017. Aktiviran novi domen Kali Sara – RIC

Naš nova internet adresa je:

www.kalisara-ric.ba

Stara adresa će biti aktivna još nekoliko mjeseci prelaznog perioda.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

10.11.2017. U TIRANI ODRŽANA REGIONALNA DONATORSKA KONFERENCIJA POSVEĆENA INTEGRACIJI ROMA

Regionalna donatorska konferencija pod nazivom “Popunjavanje budžetskih rupa u politikama integracije Roma” održana je 10. novembra u Tirani, a neki od osnovnih zaključaka su da je nezaposlenost i dalje najveći problem Roma te da je u narednom periodu potrebno koordinirano trošenje sredstava kako bi se postigli što bolji rezultati u rješavanju tog i drugih problema.

Inače, konferencija je održana u okviru projekta „Integracija Roma 2020“ Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), a učesnici su istakli i da je integracija dug i složen proces i da je potrebna saradnja svih zainteresovanih strana.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, a  osim predstavnika romskih udurženja i međunarodnih organizacija, učešće su uzeli i brojni zvaničnici zemalja zapadnog Balkana, uključujući i zamjenika ministra za izbjeglice i ljudska prava BiH Predraga Jovića.

Nakon konferencije Jović je izjavio da je posebno važno što je bilo direktnih razgovora između donatora, vladinog i nevladinog sektora vezano za strategiju koja bi obuhvatila period do 2020. godine.

„Razgovarano je o tome u koje segmente najviše ulagati, a izneseno je i više primjera dobre prakse. Mi smo iznijeli neka svoja zapažanja, kao i ostvarene rezultate i planove za naredni period. Što se tiče Akcionog plana Bosne i Hercegovine do 2020. godine, proslijedili smo ga Direkciji za evropske integracije BiH koja će najvjerovatnije dati pozitivno mišljenje. Suština plana je fokusiranje na stambenu izgradnju, obrazovanje i neki vid socijalnog zapošljavanja. Iznijeli smo Akcioni plan u Tirani“, rekao je Jović.

Dodao je da će u februaru naredne godine u Sarajevu biti održana konferencija na kojoj će prisustvovati donatori i na kojoj će biti definisane pojedinosti finansiranja projekata u BiH.

Tokom konferencije u Tirani generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović kazao je da je jedan od ciljeva obezbjediti vladama zemalja u regionu podršku za unapređenje integracije Roma.

„Moramo da promijenimo stereotipe i da uložimo više novca i više napora u integracije. Nezaposelnost je najveći problem. Oni koji su zaposleni pribojavaju se da će izgubiti posao za dvije ili tri godine, a oni koji ga nemaju plaše se da ga neće dobiti u naredne dvije ili tri godine”, rekao je Svilanović.

Na konferenciji je istaknuto i da se 30 do 50 posto odobrenih akcionih planova za Rome u regiji oslanja na donatorska sredstva.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni